HD đặt hàng

I. Đặt hàng qua website.
 
II. Đặt hàng qua email.
Quý khách chọn sản phẩm trên hệ thống website của KABYFLOWERS hoặc sản phẩm do quý khách yêu cầu rồi gửi thông tin qua email: kabyflowers@gmail.com
Các yêu cầu thông tin đơn hàng cần có:
- Tên người gửi :
- Điện thoại người gửi :
- Tên người nhận:
- Điện thoại người nhận:
- Đỉa chị nhận hoa:
- Lời chúc, thông điệp, nội dung...
- Thời gian:
- Hình thức thanh toán:
- Mã sản phẩm:
 
III. Đặt hàng qua điện thoại
Quý khách chọn sản phẩm trên hệ thống website của KABYFLOWERS hoặc sản phẩm do quý khách yêu cầu rồi gửi tin nhắn thông tin hoặc gọi qua điện thoại: 078.2321.076 (Duy)   0935.408.991 (Trang)
Các yêu cầu thông tin đơn hàng cần có :
- Tên người gửi :
- Điện thoại người gửi :
- Tên người nhận:
- Điện thoại người nhận:
- Đỉa chị nhận hoa:
- Lời chúc, thông điệp, nội dung...
- Thời gian:
- Hình thức thanh toán:
- Mã sản phẩm:
 
Quý khách chưa rõ hoặc có các câu hỏi khác xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn theo số: 078.2321.076 (Duy)   079.820.6886 (Trang)
Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của KABYFLOWERS